Potřebuju stavební povolení na zateplení fasády paneláku?

Jednoznačná odpověď v tomto případě neexistuje. Rozhodujícím kritériem je velikost zásahu do původní zástavby.

U objektů občanské vybavenosti nebo třeba bytových domů požadují stavební úřady zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby. Toto řeší projektant a zpravidla je vše přílohou projektu. Musíte prokázat, že úpravou negativně neovlivníte požární bezpečnost stavby. Po prokázání této skutečnosti není stavební povolení potřeba. Při zateplování používáme zateplovací systém ETICS, který splňuje všechny parametry normy pro tepelnou ochranu budov (ČSN 73 0540-2).

Nahlédněte s námi do požárně bezpečnostního řešení stavby, kterou projektant zpracuje i pro váš dům. Musí myslet třeba na to, že

  • u budovy vyšší něž 12 metrů musí být požární pásy šířky minimálně 900 mm
  • požární pásy musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2
  • pokud je dům vyšší než 12 metrů, musí pamatovat na nástupní plochu pro protipožární zásah
  • průchod elektroinstalačních svazků se řeší požárními ucpávkami

Co když bude mít zateplení fasády přesah na chodník nebo na pozemek souseda?

V tomto případě vám může vzniknout problém. Stavba, která je na hranici pozemku s jiným pozemkem, musí zateplení domu řádně zvážit. Přesah na cizí pozemek odporuje §23 odst.2, u rodinných domů pak §25 odst. 6 vyhl. č. 501/2006 Sb. V těchto případech je však možné, že vám stavební úřad povolí výjimku. Ale pozor! Na výjimku nemáte právní nárok a vždy se posuzuje individuálně. Toto se řeší zejména kvůli geodetům… neseděly by jim pak výměry jednotlivých pozemků.

Pokud prokážete opodstatněnost výjimky a samozřejmě vlastník dotčeného sousedního pozemku nebude mít nic proti jejímu povolení, stavební úřad vám dá své „požehnání“ a vy můžete začít zvesela zateplovat.

Zateplení je obecně považováno za stavební úpravu, nikoliv přístavbu. To znamená, že žádné odkoupení části pozemku nebo zřízení věcného břemena není potřeba.

Přesah zateplení na chodník musíte (byste měli) nahlásit majiteli pozemku, tudíž na příslušný úřad (obecní, městský, …). Většinou se dá vše vyřešit domluvou. V některých případech je ještě pás kolem domu (široký cca 50 – 100 cm) také jeho majetkem, takže se přesahy fasády nijak neřeší.

Co když měním okna nebo zasklívám lodžii – potřebuju stavební povolení?

Standardně je výměna oken považována za udržovací práce, tudíž stavební povolení není nutné. Stále však platí, že žádné práce nesmí ovlivnit stabilitu stavby, její požární bezpečnost, nebo vzhled.  V tomto případě stačí podat ohlášení.

Pokud však máte v plánu výraznou změnu barvy a členění oken, které změní finální vzhled domu, na 99 % si budete muset zajistit stavební povolení.

U zasklení lodžie se jedná o stavební úpravu, která mění vzhled stavby. Vzhledem k tomu, že tato úprava může mít negativní vliv na požární bezpečnost celé stavby, bude nutné zajistit si stavební povolení.

Nicméně i zde je možné najít pár výjimek. Například při použití bezrámového zasklívacího systému můžou některé úřady rozhodnout tak, že v podstatě vzhled stavby neměníte, tudíž stavební povolení nepotřebujete. Vždy je ale lepší dojít si (nebo si alespoň zavolat) na příslušný stavební úřad a vše si zjistit osobně.

    Řešíte zateplení? Ozvěte se nám.    Máte dotaz, připomínku nebo chcete poptat naše služby? Využijte kontaktní formulář. V pracovní dny na vaši zprávu odpovíme do 24 hodin, můžete na sebe také zanechat pouze telefon a my se ozveme zpět.