Změna normy požární bezpečnosti staveb

Fasáda před – při – i po zatepleníDíky společnosti Knauf Insulation vám přinášíme ty nejnovější zprávy ze světa požární bezpečnosti!

Od 1. 8. 2016 vejde v platnost nová norma ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Nejdůležitější změny se týkají

 • zjednodušení klasifikace budov, protože již nebude rozhodovat rok kolaudace
 • a zvýšení požadavků na požární bezpečnost fasád

Co z toho plyne pro normálního smrtelníka z paneláku? Bude se používat větší podíl minerální vlny jako izolantu. Tím dojde k drobnému navýšení rozpočtu zateplení o cca 5 – 10 % oproti dosud možné variantě zateplení polystyrenem u většiny bytovek a paneláků do výšky 22,5 metru (6-7 pater).

Budovy s požární výškou nad 22,5 m – budovy s víc jak 7-8 patry

Aby byla zajištěna maximální možná bezpečnost, musí být bez výjimky celá fasáda zhotovena se zateplovacím systémem s minerální vlnou (ETICS celek A1/A2, izolant A1/A2, is 0,0 mm/min.).

Budovy s požární výškou 12 – 22,5 m – tedy většina paneláků

U těchto budov musí být na různých místech použita zvýšená protipožární ochrana a nejde používat polystyren. V případě “požárně” členitých budov je vhodnější použít na celý dům zateplení minerální vatou. Navýšení rozpočtu je minimální a zároveň lépe naplníme technologické zásady.

Kde všude musí být použita protipožární ochrana

 1. Nad soklem a nad okny včetně nejvyššího podlaží a v úrovni atiky je nutno vložit průběžný požární pás o šířce min. 900 mm. Pás nad oknem může být odsazen od nadpraží max. o 400 mm.
 2. Okolo vstupních dveří (požárně otevřených ploch únikových cest) musí být požární pás s šířkou min. 1500 mm všemi směry.
 3. Okolo oken a dveří vnitřních schodišť (vertikálních únikových cest) pás do vzdálenosti 1500 mm všemi směry. Tento pás musí probíhat pod těmito otvory dolů až k požárnímu pásu u soklu.
 4. Štítová stěna bez oken může být bez požárních pásů, ale od ostatních fasád musí být oddělena svislým požárním pásem s šířkou min. 900 mm.
 5. Na rozhraní objektů svislý požární pás s šířkou min. 900 mm.
 6. Stříšky a markýzy např. nad vchody s přesahem více než 0,3 m musí být zatepleny minerální vlnou.
 7. Bleskosvod musí být ochráněn pruhem 250 mm na obě strany po celé délce vedení.

Příklad použití protipožární ochran

zvysena-protipozarni-ochrana

Zdroj obrázku: http://www.knaufinsulation.cz/pozarni-bezpecnost-fasad/priklady

 • žlutá: svislý požární pás oddělující štítovou stěnu bez oken
 • zelená: svislé požární pásy okolo oken vnitřních schodišť
 • modrá: požární pásy okolo vstupních dveří
 • červená: vodorovné požární pásy nad okny a soklem
 • fialová: svislý požární pás na rozhraní dvou panelových domů

Budovy s požární výškou pod 12 m, tedy 3-4 patrové bytovky

U těchto budov musí být nad soklem průběžný požární pás o šířce minimálně 900 mm. Výjimkou jsou rodinné domy (budovy skupiny OB1), u kterých není tento pás nutný. Je možné většinu zateplení provádět i nadále polystyrenem.

Budovy s požární výškou 0 m – jednopodlažní domy

Tyto domy můžou pro zateplení využít i systém s polystyrenem (ETICS celek B, izolant E, is 0,0 mm/min.).

Zdroj článku: http://www.knaufinsulation.cz/pozarni-bezpecnost-fasad

 

 

Comments are closed.

  Máte zájem o podobný projekt?  Máte dotaz, připomínku nebo chcete poptat naše služby? Využijte kontaktní formulář. V pracovní dny na vaši zprávu odpovíme do 24 hodin, můžete na sebe také zanechat pouze telefon a my se ozveme zpět.