Změny stanov SVJ

Od 1. 1. 2014 se právní úprava společenství vlastníků přesunula přímo do nového občanského zákoníku zák. č. 89/2012 Sb. A do roku 2017 má dle  nového občanského zákoníku proběhnout změna stanov pro společenství vlastníků jednotek (SVJ). Původně spravovalo zákon o vlastnictví bytů 5 paragrafů, nyní je to 23. Samotná problematika společenství vlastníků je pak upravena v § 1194-1216 o. z.

Musíme měnit stanovy i my?

V podstatě na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, právníci chvíli tvrdí že ano a pak zase že ne. My změnu stanov doporučujeme. Už jen proto, že si můžete snížit nutné kvórum pro přijetí návrhu. Můžete si upravit stanovy přesně tak, aby korespondovaly s životem všech obyvatel domu. Jen si musíte předem dobře rozmyslet, co vše do stanov dáte.

Co musí být ve stanovách SVJ

 • změna názvu – podle nového OZ §1200, odst. 2, písm. a) je nutné změnit název společenství tak, aby název obsahoval sousloví “společenství vlastníků”. Ke změně názvu SVJ může dojít jedině změnou stanov a jejich vložením do sbírky listin rejstříkového soudu. K tomu se více dočtete v § 9 ZoVB a § 1200 NOZ
 • přemístění sídla mimo dům SVJ (nový občanský zákoník umožňuje mít sídlo i na jiném vhodnějším místě)
 • popis způsob uplatňování práv členů SVJ
 • práva, povinnosti a způsob jednání a usnášení orgánů SVJ (tady si můžete stanovit například menší nároky na účast a usnášeníschopnost schůze SVJ)
 • pravidla pro správu domu, pozemku a užívání společných prostor (dříve stačil pouze vyvěšený domovní řád)
 • pravidla pro tvorbu SVJ, příspěvky vlastníků jednotek na správu domu, včetně úhrady cen služeb

Stanovte si také pravidla s dlužníky!

Upravte procesní postup při vymáhání dluhů neplatičů. V každém městě, v každé ulici je někdo, kdo neplatí. Jako SVJ máte nyní možnost dát do stanov, jak v takovém případě postupovat. Pak už nikdy nebudete muset přemýšlet, jak s neplatiči jednat. Stanovte si jednoduchý procesní postup, a je to. Začít můžete třeba první výzvou, po neuposlechnutí první výzvy přejděte na předžalobní výzvu, atd. Výbor společenství pak nebude muset řešit, jaký dopad má vymáhání dluhu na lidské vztahy v domě. Proste jedná tak, jak se všichni dohodli.

TIP pro vás

Každá zkušenost s dlužníky je nemilá. Nezapomeňte do stanov vložit také  ustanovení o poplatcích z prodlení platby spojené s užíváním bytu.

Už nebudete muset čekat na většinu přítomných

Zjednodušte si možnost usnést se na důležitých věcech. Pryč je doba, kdy jste naháněli vlastníky bytových jednotek, aby přišli na schůzi a vy jste tak byli usnášeníschopní. Nově dle zákoníku stačí při hlasování na shromáždění vlastníků nadpoloviční většina přítomných hlasů. Mnoho starých stanov však obsahuje velice přísná hlasovací kvóra. Proto si to usnadněte a změňte stanovy, dokud máte ještě čas.

Pokud třeba plánujete rekonstrukci bytového domu, nebo jiné rozsáhlejší stavební úpravy, je vhodné ze stanov vypustit všechna ustanovení, která jejich schvalovací proces oproti zákonné úpravě ztěžují.

Základní dokumenty, které vede SVJ podle nového zákona

 • Prohlášení vlastníka
 • Stanovy společenství – ukázka nových stanov SVJ v Pardubicích ke stažení (.pdf).
 • Seznam – kniha členů společenství, pomůže např. v okamžiku, kdy vám od souseda začne zatékat do bytu
 • Administrativní agenda společenství  – zahrnuje různé zápisy – ze shromáždění SVJ, výboru, kontrolní komise, dále třeba výpis z KN, smlouvy se všemi dodavateli, smlouvy na výkon odborných činností, smlouva o pojištění, o účtu, smlouva o SIPU, o provádění odečtů a rozúčtování tepla, atd.
 • Kompletní účetní agenda v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou č.504/2002 Sb., včetně daňových a zaměstnaneckých podkladů
 • Technická dokumentace – projektová dokumentace skutečného provedení, výchozí revizní zprávy dle technického vybavení domu, provozní revizní zprávy dle technického vybavení domu (postačuje doložit poslední dvě uskutečněné revize), provozní knihy či provozní řády či servisní knihy zvláštních technických zařízení, přehledy o plochách jednotlivých jednotek k rozúčtování nákladů a jejich vybavení, přehledy o vybavení jednotek podružnými poměrovými měřiči SV, TUV, UT.
 • PENB – průkaz energetické náročnosti budovy – při prodeji nebo pronájmu stávajícího objektu je majitel povinen předložit tento průkaz. Za nesplnění této povinnosti vám hrozí poměrně vysoká pokuta. Povinnost mít či nemít PENB upravuje novela zákona 406/2000 Sb.

 

Comments are closed.

  Máte zájem o podobný projekt?  Máte dotaz, připomínku nebo chcete poptat naše služby? Využijte kontaktní formulář. V pracovní dny na vaši zprávu odpovíme do 24 hodin, můžete na sebe také zanechat pouze telefon a my se ozveme zpět.